lundi 26 septembre 2016

Scurta descriere a modulului "Masurari electrice"

Modulul „Măsurări electrice” face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de pregătire de bază Electronica automatizari, pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. “ Măsurările electrice” familiarizează elevul cu principiile, unităţile de măsură şi metodele necesare pentru aprecierea cantitativă şi calitativă a mărimilor electrice.
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului « Măsurări electrice » folosind strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire:
 • dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice
• respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor
• asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice

Bibliografie pentru elevi
  •   Eugenia Isac, Măsurări electrice şi electronice. Manual pentru clasele a X-a, aXI-a, a XII-a, Editura didactică şi pedagogică 1991
  •  Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu, Cornelia Cepişcă, Măsurări tehnice. Manual pentru clasa a X-a liceu tehnologic, Editura Aramis 2005.
  •  Adriana Trifu, Radu Seefeld, Mircea Wardalla, Mirela Lie, Mihaela Călin, Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, Manual pentru pregătirea de bază, anul I şcoli profesionale, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

vendredi 20 juillet 2012

In atentia clasei a IX-a


Tema de casa
Pentru lectia “Multimetre” realizati un referat care sa respecte urmatoarele cerinte:
  • Minim 2 pagini A4 cu font 12
  • Minim 2 poze
  •  Minim 6 referinte bibliografice

IMPORTANT!

  Va puteti inscrie la clasa a X-a scoala profesionala. Aflati despre program, cum puteti primi bursa de 200 de lei lunar, care este calendarul de inscriere si alte amanunte importante pe site-ul colegiului nostru: http://www.airinei.omad.ro/   


  

OFERTA EDUCATIONALA A COLEGIULUI NOSTRU


LICEU zi
Filiera teoretică/Real
matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasa

Filiera tehnologică/ Tehnic/Electronică automatizări
Tehnician de telecomunicaţii- 2 clase

Tehnician în telecomunicaţii -bilingv franceză- 1 clasa
Filiera tehnologică/ Servicii/Economic
Tehnician în activităţi de poştă – 1 clasa

Filiera tehnologică/ Servicii/Turism şi Alimentaţie
Organizator banqueting – 1 clasa


LICEU seral
Filiera tehnologică/ Servicii/Economic

Clasa a IX-a
Profilul Servicii 2 clase (1 cls. Posta si 1 cls. Alimentatie publica)
ProfilulTehnic 2 clase Tehnician Telecomunicatii

Clasa a XII-a Ruta Progresiva
Profilul Servicii 2 clase Alim. Publica
ProfilulTehnic 1 clasa Electronica


ŞCOALĂ POSTLICEALĂ
▪Tehnician electronist telecomunicaţii, 1 clasa
▪Operator economic, Diriginte oficiu poştal, 2 clase
▪Administrator reţele locale şi de comunicaţii, 1 clasa

catalog on-line clasa a XII-a