lundi 26 septembre 2016

Scurta descriere a modulului "Masurari electrice"

Modulul „Măsurări electrice” face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de pregătire de bază Electronica automatizari, pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. “ Măsurările electrice” familiarizează elevul cu principiile, unităţile de măsură şi metodele necesare pentru aprecierea cantitativă şi calitativă a mărimilor electrice.
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului « Măsurări electrice » folosind strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire:
 • dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice
• respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor
• asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice

Bibliografie pentru elevi
  •   Eugenia Isac, Măsurări electrice şi electronice. Manual pentru clasele a X-a, aXI-a, a XII-a, Editura didactică şi pedagogică 1991
  •  Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu, Cornelia Cepişcă, Măsurări tehnice. Manual pentru clasa a X-a liceu tehnologic, Editura Aramis 2005.
  •  Adriana Trifu, Radu Seefeld, Mircea Wardalla, Mirela Lie, Mihaela Călin, Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, Manual pentru pregătirea de bază, anul I şcoli profesionale, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

Aucun commentaire: